Κλαδικά Θέματα

Πάντως τώρα ξέρουμε. Σύμφωνα με άρθρο του Έθνους, ακόμα και αν έκλεισε τα βιβλία του κάποιος συνάδελφος ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει φέτος θα υπολογιστεί με τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία είναι αρκετά «τσουχτερά».
Υπενθυμίζουμε μερικά βασικά στοιχεία που αφορούν τη χρηματοδότηση των 5 συμβάσεων παραχώρησης.Το συνολικό κόστος των 5 συμβάσεων παραχώρησης για την περίοδο μελετών-κατασκευών (και όχι την περίοδο συντήρησης – εκμετάλλευσης) ανέρχεται σε 8 δις (τιμές 2007). Σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται τα...