Εργασιακοί Χώροι

Τις τελευταίες μέρες το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ευθυγραμμισμένο με τις επιταγές της κυβέρνησης και της τρόικας, έχει εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).