Μη μιλάς, μη ρωτάς, κινδυνεύει η «Ελληνικός Χρυσός»