Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση με το επίδομα ανεργίας των μηχανικών.

Σύμφωνα με το σχέδιο υπουργικής απόφασης που δημοσιεύουμε, το υπουργείο εργασίας ετοιμάζεται να χορηγήσει «βοήθημα» ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς και τα «μπλοκάκια».

Με αφορμή αυτό θα θέλαμε να κάνουμε ορισμένα σχόλια

1. Σύμφωνα με το Υπ Εργασίας για τα όσα (φρικιαστικά) αναφέρονται στο εν λόγω σχέδιο υπουργικής απόφασης, έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ (!)

2. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όλοι οι αυτοασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ που δεν εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς υπέρ ανεργίας (τα 10 ευρώ το μήνα για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας).

3. Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του «βοηθήματος» είναι οι παρακάτω:

α) συμπλήρωση 3 ετών ασφάλισης στο ταμείο.

β) αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος (κλείσιμο βιβλίων) από 1/1/2012, ή διακοπή επαγγέλματος τρεις μήνες πριν την υποβολή αίτησης για τη λήψη βοηθήματος. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει διακοπή επαγγέλματος εξετάζεται αν το μηνιαίο καθαρό εισόδημα του δικαιούχου είναι κατά μέσο όρο έως 360 ευρώ το μήνα κατά το προηγούμενο έτος και ταυτόχρονα αν 8 μήνες πριν τη λήψη του επιδόματος δεν έχει υπάρξει καμία επαγγελματική δραστηριότητα!

γ) για να δοθεί το «βοήθημα» πρέπει επί 3 έτη να έχει αποδοθεί η εισφορά υπέρ ανεργίας (δηλαδή θέλουμε άλλα 2 χρόνια ακόμα για να την πληρώσουμε για να μπορούμε να το δικαιούμαστε)

δ) οι συνάδελφοι με χαμηλά η μηδενικά εισοδήματα δεν πρέπει να έχουν οφειλές στο ταμείο προκειμένου να λάβουν το «βοήθημα» !!!

ε) το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα των δύο(!) τελευταίων χρόνων όσων λάβουν το «βοήθημα», δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και το οικογενειακό εισόδημα τις 30.000 ευρώ.

4. Το ύψος του «βοηθήματος» ανέρχεται στα 360 ευρώ! Καταβάλλεται για τρεις μήνες κατ’ ελάχιστον και για εννέα μήνες το πολύ (για όσους έχουν 15 έτη ασφάλισης και πάνω)

5. Δεν προβλέπεται καμία απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές όσων λαμβάνουν αυτό το βοήθημα

Συμπερασματικά, πρόκειται για χυδαία κοροϊδία που δεν αφορά παρά ελάχιστους συναδέλφους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που βάζουν. Γιατί πως είναι δυνατόν να μην έχει οφειλές στο ταμείο όποιος έχει τόσο χαμηλά ή ανύπαρκτα εισοδήματα, ενώ παράλληλα τα 360 ευρώ δεν επαρκούν ούτε καν για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.