Ενημέρωση από κινητοποίηση σε ΕΤΑΑ 5/12

Στην κινητοποίηση της 5ης στο ΕΤΑΑ (που καλούσαν η ανοιχτή συνέλευση, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής) τέθηκε καταρχήν το θέμα του ΚΕΑΟ και καλέσαμε το ΔΣ του ΕΤΑΑ να δεσμευθεί ότι δε θα στείλει κανενός είδους στοιχείο των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών), που υπάγεται στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, είτε προσωπικά στοιχεία, είτε Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής.

Όπως έγραφε και το υπόμνημα που παρουσιάσαμε: ”Δεν αποστέλεται κανενός είδους στοιχείο των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών), που υπάγεται στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, είτε προσωπικά στοιχεία, είτε Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής. Τα ζητήματα των οφειλών από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές είναι υποχρέωση και συνταγματικό καθήκον προς επίλυση των οικείων ασφαλιστικών φορέων και το ΔΣ ΕΤΑΑ θα αναζητήσει και θα εισπράξει άμεσα από τους συστηματικούς εισφοροδιαφεύγοντες μεγαλοεπιχειρηματίες του κάθε κλάδου και θα μεριμνήσει για την ελάφρυνση των ποσών οφειλής όλων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που ήταν χωρίς εργασία τα τελευταία χρόνια ή είχαν αποδεδειγμένα εισοδήματα κάτω από τα όρια επιβίωσης.”

Στη συνέχεια αποκαλύψαμε το ΕΤΑΑ έχει λάβει γνώση και έχει συναινέσει μέχρι στιγμής στη διαδικασία εκχώρησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΚΕΑΟ.

Υπήρξε σαφής δέσμευση ότι κατόπιν εισηγήσεων από τις ΔΕ των Ταμείων ΤΣΜΕΔΕ, Νομικών κλπ θα υπάρξει ως θέμα συζήτησης το ΚΕΑΟ την επόμενη Πέμπτη 12/12 για να ξεκαθαρίσει η στάση του ΕΤΑΑ και να τεθεί το αίτημα που περιγράψαμε παραπάνω. Συνεπώς πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει παρουσία μας στη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ τη Δευτέρα 9/12 ώστε αυτό να εισηγηθεί το αίτημα μας (ο Βασιλείου μοναδικός εκπρόσωπος του ΤΣΜΕΔΕ στη συνεδρίαση δεσμευθηκε σχετικά αν και είπε ότι το ΔΣ του ΕΤΑΑ, μπορεί να αποφασίσει από μόνο του.

Στη συνέχεια τέθηκαν τα υπόλοιπα θέματα: Να παρέχεται άμεσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα από το εάν έχουν οφειλές ή όχι. Να δοθεί εντολή στους επιμέρους τομείς να σφραγίζουν τα βιβλιάρια των ασφαλισμένων από 01/01/2014 για όλο το έτος, με απλούστερες διαδικασίες από αυτές του 2013. Ότι αναστέλλονται επ’ αόριστον: α) η εφαρμογή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και η εφαρμογή του νέου συστήματος διακανονισμού οφειλών. Το ΔΣ του ΕΤΑΑ δέχεται άμεσα προτάσεις των συλλογικών φορέων των ασφαλισμένων (σωματεία, επιστημονικοί σύλλογοι κ.α.) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πιο δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος. Να αναγνωρίζεται η ιδιότητα του ασφαλισμένου χωρίς εργασία, χωρίς ή ελάχιστο εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματός του και λαμβάνονται μέτρα προνοιακού χαρακτήρα (ταμείο ανεργίας, μη υποχρέωση καταβολής εισφορών κλπ).