ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: «ΚΟΙΤΙΔΑ» ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Ο «Καλλικράτης» αποτελεί ζήτημα πρώτης γραμμής για το σύνολο των εργαζόμενων είτε από τη σκοπιά της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στη γειτονιά, είτε από τη σκοπιά των εργασιακών σχέσεων και των μαζικών απολύσεων που φέρνει.

Είναι γεγονός πως το τελευταίο διάστημα τα πακέτα των αντιλαϊκών μέτρων, διαδέχονται το ένα το άλλο. Εκτός από την πρωτοφανή επίθεση στα εργατικά δικαιώματα μέσω της συμφωνίας με ΕΕ και ΔΝΤ, η κυβέρνηση ανοίγει σα βεντάλια το σύνολο των μετώπων επιχειρώντας μια συνολική μεταβολή στην κοινωνική κατάσταση σε όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζομένων. Πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, αλλαγές στην υγεία, νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο στην Αθήνα, νέο ασφαλιστικό κ.α. Ιδιαίτερη θέση σε αυτή την αντιλαϊκή βεντάλια έχει το σχέδιο Καλλικράτης για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση.
Και αν από τα ΜΜΕ παρουσιάζεται απλά ως μια αναγκαία διαδικασία συνενώσεων και νοικοκυρέματος του χώρου της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να περικοπούν δημόσιες δαπάνες και να καταπολεμηθούν φαινόμενα διαφθοράς τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά. Το σχέδιο Καλλικράτης αποτελεί μια τεράστια τομή στη διάρθρωση και το ρόλο του κράτους. Αποσκοπεί στην προσαρμογή του κράτους στις απαιτήσεις του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος, ενώ σχετίζεται με την καπιταλιστική κρίση που βιώνουμε και την προσπάθεια υπέρβασής της σε βάρος των εργαζομένων με το συγκεκριμένο σχέδιο που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιλέγει να υλοποιήσει.

Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, επωμίζονται πλέον μια τεράστια γκάμα αρμοδιοτήτων που αφορούν την καθημερινότητα του δημότη (πολεοδομικές ρυθμίσεις, υγεία-πρόνοια, ανέγερση σχολείων, κοινωνική πολιτική, υγειονομικός έλεγχος, κ.α.), με επιδίωξη οι πόροι για την άσκησή τους να προέλθουν από την ενίσχυση της ανταποδοτικής σφαίρας των υπηρεσιών, την μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη σύνδεση με τις επιχειρήσεις, και την αύξηση της τοπικής φορολογίας. Όλο και περισσότερες υπηρεσίες που κανονικά θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν θα τιμολογούνται και θα γίνονται ανταποδοτικές.
Τα παραπάνω οδηγούν σε περαιτέρω αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους, σε διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, σε αύξηση των απολύσεων. 35000 απολύσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ ο συντονιστής του κυβερνητικού έργου κ. Πάγκαλος, φροντίζει να μας θυμίζει συχνά, ότι ακόμα και οι μόνιμοι υπάλληλοι δύναται να απολυθούν χωρίς συνταγματικές επιπλοκές, στο βαθμό που η θέση τους καταργηθεί.
Όσον αφορά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με την απευθείας πρόσβαση στους πόρους του ΕΣΠΑ μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων διαμορφώνονται ευνοϊκότεροι όροι για τις αγορές προτάσσοντας έργα και υπηρεσίες σύμφωνα με το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης.

Συνολικά θα λέγαμε ότι ο «Καλλικράτης» επιφέρει:
  • Μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους μέσω ανταποδοτικότητας, της ενίσχυσης της φορομπηξίας των δήμων, της περαιτέρω μείωσης των κοινωνικών δαπανών.
  • Περαιτέρω συρρίκνωση του δημόσιου τομέα σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς (παιδεία, υγεία, πρόνοια κ.α), και περαιτέρω μετάλλαξη του χαρακτήρα τους με την διαμόρφωση των αναγκαίων όρων σύνδεσης τους με τις επιχειρήσεις και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του κεφαλαίου.
  • Πλήρη εναρμόνιση και υποταγή των έργων υποδομών στην πόλη - περιβάλλον και των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι στις ανάγκες κατοίκων και εργαζομένων, και ταυτόχρονα μεγαλύτερη εκμετάλλευση της φύσης και του περιβάλλοντος από το κεφάλαιο.
  • Δυσκολότερη παρέμβαση κινημάτων, ενίσχυση της συγκέντρωσης εξουσιών, προσπάθεια χειραγώγησης και ελέγχου των όποιων διαμαρτυριών.

 

Ο «Καλλικράτης» αποτελεί ζήτημα πρώτης γραμμής για το σύνολο των εργαζόμενων είτε από τη σκοπιά της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στη γειτονιά, είτε από τη σκοπιά των εργασιακών σχέσεων και των μαζικών απολύσεων που φέρνει. Αποτελεί τη θεσμική διάσταση των αντεργατικών μέτρων και πλευρά της προσπάθειας να επωμιστεί τα βάρη της κρίσης η εργαζόμενη πλειοψηφία. Συνεπώς, αποτελεί ζήτημα πρώτης γραμμής και για την ίδια την αντικαπιταλιστική αριστερά στους χώρους και τις γειτονιές που παρεμβαίνει. Από την πλευρά μας, η παρέμβαση και καθολική μας άρνηση στον «Καλλικράτη» σημαίνει την καθολική μας άρνηση στην εντεινόμενη εμπορευματοποίηση κάθε πτυχής της καθημερινότητάς μας, στην ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση μιας σειράς κοινωνικών υπηρεσιών, παροχών και έργων, στις χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων. Γι’ αυτό, θα συμβάλλουμε στην αναζήτηση μιας συνολικής πολιτικής απάντησης, ενός άλλου τρόπου ζωής, στη δημιουργία μορφών λαϊκής συσπείρωσης και δράσης, ανταγωνιστικών στους αστικούς θεσμούς, από τη σκοπιά των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεολαίας.